W piątek o godz. 8.30 młodzież udała się do Mielżyna. Jest tutaj 18 sióstr. W chwili obecnej trzynaście sióstr bezpośrednio służy Osobom Niepełnosprawnym, pozostałe siostry z klasztoru wspierają pracę swoimi modlitwami i cierpieniami. To właśnie tutaj w ramach miłosierdzia goście z Holandii wraz z wolontariuszami spotkali się z siostrami oraz z osobami niepełnosprawnymi. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą – po Mszy Świętej ksiądz proboszcz Sławomir Zadłużny pobłogosławił wszystkich uczestniczących we Mszy Świętej relikwiami Świętego Jana Pawła II. Po Mszy Świętej odbyła się część artystyczna. Młodzi ludzie po tym spotkaniu wyszli odmienieni – gdyż niemoc i słabość osób niepełnosprawnych ma ogromną moc przemienienia ludzkich serc. O godz. 13.00 młodzież spożyła posiłek i od godz. 14.00 do 16.30 przebywała na basenie. (musi być coś dla ducha i ciała) O godz. 20.00 odbyło się przepiękne czuwanie modlitewne w kościele farnym.
W sobotę - wspólna modlitwa na Placu św. Wojciecha u stóp katedry rozpoczęła całodniowe spotkanie, które stanowi centralny punkt dni w archidiecezji gnieźnieńskiej. Uczestniczą w nim wszystkie grupy zagraniczne, wolontariusze, duchowni, goście, a także mieszkańcy Gniezna i archidiecezji gnieźnieńskiej, zaproszono bowiem wszystkich chętnych – w szczególności rodziny i młodych, którzy do Krakowa nie pojadą. Ksiądz Prymas powiedział:
"Ogromnie się cieszę widząc Was tutaj razem. Cieszymy się wszyscy, że dziś, po tych kilku dniach pobytu w parafiach, przybyliście razem do Gniezna, pod to Wzgórze Lecha, gdzie zaczęła się Polska, gdzie bije nasze chrzcielne źródło, gdzie są nasze korzenie, gdzie na kamiennych tablicach, ku pamięci wypisaliśmy słowa świętego Jana Pawła II, że stąd nie pójdziemy w przeszłość. Pójdziemy ku przyszłości. Weźmijcie Ducha Świętego!"
SDM Gniezno SDM Gniezno SDM Gniezno SDM Gniezno

 • Ksiądz Proboszcz bardzo dziękuje za życzenia modlitewne i ofiarowane Komunie Święte z okazji 13-tej rocznicy rozpoczęcia posługi duszpasterskiej w naszej parafii i jego patrona błogosławionego Czesława.
 • Powoli dobiega końca pobyt we Wrześni naszych gości z Holandii, przygotowujących się na spotkanie z Ojcem Świętym w Krakowie. Pielgrzymi wraz z księdzem Antonim, pochodzącym z Indii a pracującym w Holandii, będą uczestniczyć dzisiaj we Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30. Po południu będzie wspólne spotkanie w Country Clubie "Na skraju lasu" w Nowym Folwarku, jutro o godzinie 9.30 wspólna Msza Święta i wyjazd do Krakowa.
  W tym miejscu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję księdzu Radkowi, naszym wolontariuszom, rodzinom goszczącym przybyłą młodzież, pani Martynie – naszej tłumaczce, scholi parafialnej, państwu kościelnym i organistom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do udanego pobytu pielgrzymów na terenie gościnnej naszej parafii. Dziękujemy też Urzędowi Miasta i Gminy oraz Starostwu Powiatowemu a także wszystkim, którzy pomogli wrzesińskim parafiom w ugoszczeniu młodzieży. Gościom życzymy dalszego, częstego upraszania natchnień Ducha Świętego i podążania za ich światłem w zdrowiu i błogosławieństwie Bożym wraz ze wszystkimi im bliskimi oraz radosnego i pełnego przeżyć duchowych spotkania z papieżem w Krakowie.
 • W poniedziałek, 25 lipca przypada święto świętego Jakuba Apostoła oraz wspomnienie świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Jest to również dzień imienin księdza biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, który jeszcze w tym roku przeprowadzi wizytację naszej parafii. Polecajmy jutro tego solenizanta Bogu we wspólnej pamięci modlitewnej.
 • We wtorek, 26 lipca przypada wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny. We wtorek więc pomódlmy się za nasze babcie i dziadków oraz za osoby starsze, a żyjącym złóżmy serdeczne życzenia.
 • Katolickie Porozumienie Samorządowe oraz ojcowie paulini zapraszają do Biechowa na wspólne przejście przez Bramę Miłosierdzia i zyskanie odpustu zupełnego. Bezpłatne dwa wyjazdy autokarem do Biechowa będą w najbliższy czwartek oraz w czwartek 4 sierpnia. Oba wyjazdy są o godzinie 17.00 sprzed kościołów: świętej Królowej Jadwigi i Świętego Ducha. Chętni mogą się zapisać na wyjazd dzwoniąc na numery telefonów podane na afiszu w gablotce.
 • Jak już wiemy, w przyszły wtorek, 2 sierpnia przybędą do naszej Wrześni na nocleg pielgrzymi Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. W naszej parafii tradycyjnie, będziemy gościć grupę z Gniezna liczącą około 100 osób. Pielgrzymi przybędą 2 sierpnia około 17.00. Serdecznie dziękujemy rodzinom, które zgłosiły dotąd chęć przyjęcia 6 pielgrzymów. Obecnie brakuje jeszcze noclegów dla około 90 osób. Uprzejmie więc prosimy o przyjęcie tych pielgrzymów, którzy dotąd nie mają zapewnionego u nas noclegu. Za udzieloną gościnę z góry bardzo serdecznie dziękujemy.
 • Zachęcamy, aby przy wyjściu z kościoła nabyć bardzo ciekawy "Przewodnik Katolicki", gdzie m.in. przeczytamy wywiad z przyjacielem papieża Franciszka, który przybliża nam postać papieża jako człowieka spotkania z ludźmi. Na stolikach przy wyjściach z kościoła są też wyłożone bezpłatne, wartościowe, książki wydane z okazji Światowych Dni Młodzieży, przedstawiające chrześcijańskie fundamenty polskiej tożsamości, historię Polski i sylwetki wielkich Polaków.

Do zawarcia związku małżeńskiego przygotowują się:

Gruszczyński Michał Rafał, stanu wolnego, zamieszkały w Bierzglinku
i Izydorek Karolina Zofia, stanu wolnego, zamieszkała na terenie tutejszej parafii
Zapowiedź pierwsza i druga 17.07– 24.07.2016r.

Módlmy się za Narzeczonych, aby jak najlepiej przygotowali się do godnego przyjęcia Sakramentu Małżeństwa. Ktokolwiek jednak znałby przeszkody do zawarcia któregoś z planowanych związków, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić o tym Ks. Proboszcza. 

 • Dziękujemy za ofiary złożone ubiegłej niedzieli na dokończenie remontu w budynku kaplicy w Psarach Polskich, który rozpocznie się po skończonym remoncie korytarza, łazienki, salki i kuchenki w dolnej kondygnacji plebanii, a ten remont jest już na ukończeniu.
 • Serdeczne podziękowanie składamy też za ofiarowaną meblościankę, szafki i krzesła dla naszej pięknie wyremontowanej salki w plebanii. Dziękujemy też naszemu parafianinowi za ofiarowane dwa dębowe krzesła do prezbiterium i trzy dębowe krzesła do poczekalni w biurze parafialnym. Wszystkim ostatnim dobrodziejom jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
 • Z okazji 13 rocznicy rozpoczęcia posługi duszpasterskiej w naszej parafii przez księdza proboszcza oraz z okazji dnia swojego patrona, solenizant w środę o godz. 18.00 odprawi Mszę Świętą dziękczynną. Ksiądz proboszcz prosi o modlitwę i przyjęcie w jego intencji Komunii Świętej.
 • Jak już wiemy od środy też do przyszłego poniedziałku, w ramach przygotowań do ŚDM, będziemy gościli w naszej parafii 10–osobową grupę młodzieży ze swoim duszpasterzem z Holandii. Dziękując rodzinom, które otwartym sercem pragną przyjąć naszych gości do swoich domów, bardzo prosimy o modlitwę w intencji papieża, naszych rodzin goszczących młodzież oraz wszystkich, którzy wezmą udział w tym wielkim święcie młodych z całego świata, w tym również za młodzież naszej parafii, która wybiera się na te spotkanie. Jednocześnie wszystkich parafian, młodszych i starszych, szczególnie tych, którzy nie pojadą do Krakowa, zapraszamy do udziału w sobotnim spotkaniu w Gnieźnie które będzie centralnym świętowaniem ŚDM w naszej diecezji. Przypominamy, że spotkanie to rozpocznie się uroczystą Eucharystią na placu Świętego Wojciecha przed katedrą. O godz. 19.00 zaś na Stadionie Miejskim przy ul. Wrzesińskiej odbędzie się koncert ewangelizacyjny i widowisko teatralne. Będzie to przedsmak niepowtarzalnej atmosfery ŚDM. Jeszcze raz wszystkich parafian serdecznie zapraszamy do przeżycia tego spotkania.

 • W poniedziałek 11 lipca przeżywamy święto świętego Benedykta, patrona Europy.
 • Dzień imienin księdza arcybiskupa seniora Henryka Muszyńskiego przypada w piątek 15 lipca. Tego dnia pamiętajmy, najmilsi, w modlitwie o tym byłym pasterzu naszej archidiecezji.
 • Wrzesińska Grupa Błękitna zaprasza do wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę. W tym roku z racji Światowych Dni Młodzieży ulega zmianie termin pielgrzymki. Wyjście z Wrześni 3 sierpnia, wejście na Jasną Górę 10 sierpnia. Spotkanie organizacyjne, w czasie którego będzie można zapisać się na rekolekcje w drodze odbędzie się w niedzielę 10 lipca po wieczornej Mszy Świętej w salce przy kościele farnym we Wrześni. Szczegóły podane są na afiszu w gablotce.
 • Trwa remont korytarza, łazienki, salki parafialnej i kuchenki w dolnej kondygnacji naszej plebanii. W związku z tym chętnie przyjmiemy krzesła potrzebne do salki. Chętnych, którzy chcieliby ofiarować krzesła, prosimy o kontakt z panem kościelnym Zenonem Adamskim.
 • Już dzisiaj informujemy, że do naszej parafii w ramach Światowych Dni Młodzieży przybędzie 10 osobowa grupa z Holandii. Będą oni u nas przebywać od środy 20 lipca do poniedziałku 25 lipca. Prosimy wszystkich parafian o modlitwę w intencji naszego papieża i młodzieży.
 • Podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski dnia 8 czerwca 2016 r., Księża Biskupi podjęli decyzję o poparciu inicjatywy: "Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę". Na zebranie wymaganych 100 tys. podpisów Komitet posiada zaledwie 3 miesiące, począwszy od 15 czerwca br. Ustawa ma na celu ustalenie zasad zakazu handlu w placówkach handlowych oraz w podmiotach działających na rzecz handlu w niedziele z wyłączeniem kilku niedziel w roku, w przypadku których potrzeba handlu podyktowana jest szczególną koniecznością zaspokajania potrzeb ludności oraz ustalenie zasad godzinowego ograniczenia handlu w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę. Podpisując się pod petycją należy podać pełne imię (imiona), nazwisko, dokładne miejsce zamieszkania – kod pocztowy, miejscowość, ulicę oraz numer domu oraz czytelny 11 cyfrowy numer PESEL. Wszystkie dane należy wpisywać wyraźnie. Druki wyłożone są przy głównym wyjściu z kościoła.
 • W minionym tygodniu odeszła do Domu Ojca, 68 letnia śp. Irena Stolarek której pogrzeb odbył się na cmentarzu komunalnym. Wieczny odpoczynek...
 • Zachęcamy, aby przy wyjściu z kościoła nabyć "Przewodnik Katolicki". Na stolikach przy wyjściach z kościoła są też wyłożone bezpłatne egzemplarze najnowszego "Przeglądu powiatowego".
 • Przypominamy, że w lipcu i sierpniu jest wakacyjny porządek Mszy Świętych i nabożeństw a więc:
  • w niedziele lipca i sierpnia nie będzie Mszy Świętej o godz. 12.00. Pozostałe Msze Święte będą bez zmian. W lipcu i sierpniu więc wymienianki roczne z godz. 12.00 będą czytane przed Mszą św. o godz. 10.30 a w związku z tym przed sumą nie będzie Koronki do Bożego Miłosierdzia.
  W dni powszednie lipca i sierpnia Msze Święte będą:
  • we wtorki o godz. 7.00 rano
  • a w pozostałe dni tygodnia o godz. 17.00 i 18.00 z tym, że w środy o godz. 16.45 Msza Święta będzie w kaplicy koło dawnego C.P.N. zatem w środy w kościele będzie tylko Msza Święta o godz. 18.00
  • w piątki lipca i sierpnia Msze Święte będą w naszym kościele parafialnym Świętego Krzyża.
  • w lipcu i sierpniu Koronka do Miłosierdzia Bożego będzie w poniedziałki po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 18.00 a prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu będzie w środy od 17.30 – 17.50. W środy po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 18.00 będzie Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, na która serdecznie zapraszamy.
 • Wymiana tajemnic Żywego Różańca Niewiast i Mężczyzn odbyła się wczoraj w kaplicy w Psarach Polskich i dzisiaj odbędzie się w kościele po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30.
 • W czwartek przypada I czwartek miesiąca. Tego dnia po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 18.00 będzie nabożeństwo eucharystyczne z modlitwą o święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 • Spotkanie organizacyjne dla wolontariuszy naszej parafii wyjeżdżających na Światowe Dni Młodzieży odbędzie się w piątek o godz. 19.00 w plebanii.
 • Wrzesińska Grupa Błękitna zaprasza do wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę. W tym roku z racji Światowych Dni Młodzieży ulega zmianie termin pielgrzymki. Wyjście z Wrześni 3 sierpnia, wejście na Jasną Górę 10 sierpnia. Spotkanie organizacyjne, w czasie którego będzie można zapisać się na rekolekcje w drodze odbędzie się w niedzielę 10 lipca po wieczornej Mszy Świętej w salce przy kościele farnym we Wrześni. Szczegóły podane są na afiszu w gablotce.
 • W przyszłą niedzielę, jako w drugą niedzielę miesiąca, składka będzie przeznaczona na dokończenie remontu w budynku kaplicy w Psarach Polskich.
 • Trwa remont korytarza, łazienki, salki parafialnej i kuchenki w dolnej kondygnacji naszej plebanii. W związku z tym chętnie przyjmiemy krzesła potrzebne do salki. Chętnych, którzy chcieliby ofiarować krzesła, prosimy o kontakt z panem kościelnym Zenonem Adamskim.
 • W minionym tygodniu odszedł do Domu Ojca 64-letni mieszkaniec Wrześni śp. Stanisław Chołuj, którego pogrzeb odbył się na cmentarzu komunalnym. Wieczny odpoczynek...
 • Zachęcamy, aby przy wyjściu z kościoła nabyć "Przewodnik Katolicki", gdzie przeczytamy między innymi przeczytamy artykuł "Wolna Niedziela – to się opłaca".
 • W miniony piątek rozpoczęły się wakacje i czas urlopów. Przybyli do nas również krewni, turyści i wczasowicze. Wszystkim życzymy dobrego odpoczynku i napełnienia się miłością Stwórcy objawioną w pięknie przyrody i w kochających sercach ludzi.
 • Kolejny "Wieczór chwały u Mamy" odbędzie się dzisiaj w Biechowie o godz. 16.00. W programie jest Eucharystia z prośbą o uzdrowienie, uwielbienie oraz modlitwa wstawiennicza. Zainteresowanych zapraszamy.
 • Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z "Jerychem Różańcowym" odprawianym w bardzo ważnych intencjach Kościoła i świata odbędzie się we wtorek w Parafii p.w. Świętego Kazimierza Królewicza. Adoracja rozpocznie się po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 7.00 a zakończy się o 17.45. O godz. 18.00 będzie tam Msza Święta. Dla naszej parafii są przewidziane godziny od 12.30 – 15.00. O godz. 15.00 będzie Koronka do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie zapraszamy parafian do udziału w tej ważnej modlitwie; szczególnie prosimy o to członków Żywego Różańca oraz tym razem mieszkańców ul. Świętokrzyskiej we Wrześni.
 • W środę 29 czerwca przypada uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze Święte z tej uroczystości będą już we wtorek o godz. 18.00 oraz w środę o godz. 9.00, 16.30 i 18.00. Tego dnia nie będzie prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu i Nowenny do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Po Mszy wieczornej będzie nabożeństwo czerwcowe. Chociaż nie jest to uroczystość nakazana przybądźmy, najmilsi, tego dnia na Mszę Świętą i ofiarujmy ją w intencji dzisiejszego następcy świętego Piotra – Ojca Świętego Franciszka.
 • Serdeczne podziękowanie składamy wszystkim rodzinom, które zgłosiły chęć przyjęcia pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Wstępnie do naszej parafii miało przyjechać ok. 100 osób ale liczba ta zmalała do 10 osób, które przybędą do nas 20 lipca z Holandii. W związku z tym rodziny, które przyjmą pielgrzymów prosimy na spotkanie organizacyjne w czwartek o godz. 20.00 do plebanii. Wszystkie pozostałe rodziny uprzejmie prosimy, aby zamiast pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży – przyjęły pielgrzymów naszej Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, którzy przybędą do nas na nocleg z 2/3 sierpnia. Za wielką życzliwość jeszcze raz bardzo dziękujemy.
 • W piątek przypada I piątek miesiąca. Tego dnia od godz. 8.30 będą odwiedziny chorych z sakramentami świętymi w ich domach. W lipcu i sierpniu chorych będzie odwiedzał jeden ksiądz, dlatego chorych i ich rodziny prosimy o wyrozumiałą cierpliwość. Chorych, którzy nie są zgłoszeni na stałe, prosimy zgłaszać do środy włącznie. Jak zwykle też, w przyszła niedzielę po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 7.30 także szafarze nadzwyczajni pojada z Komunia Świętą do chorych. W piątek po południu będzie spowiedź od godz. 15.00 – 16.45. W piątek Msze Święte będą o godz. 17.00 i 18.00. Po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 18.00 będzie nabożeństwo wynagradzające N.S.P.J za grzech całego świata.

 1. Serdeczne podziękowanie składamy firmie drogowej naszego parafianina za zniwelowanie nierówności pozbruku na terenie przykościelnym oraz wykonanie bardzo widocznego oznaczenia pierwszego stopnia głównych schodów prowadzących do kościoła.
 2. Bardzo dziękujemy również za ofiary złożone ubiegłej niedzieli na dokończenie remontu w budynku kaplicy w Psarach Polskich.
 3. Przedwakacyjne spotkanie Wrzesińskiego Koła Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich odbędzie się dzisiaj o godz. 17.00 w naszej plebanii. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
 4. W Środę 22 czerwca, w 13 rocznicę przejścia do Domu Ojca księdza kanonika Józefa Wronki pamiętajmy o nim w naszej modlitwie. Z tej okazji w przyszłą niedzielę o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji tego długoletniego duszpasterza naszej parafii i budowniczego tego kościoła.
 5. W czwartek 23 czerwca przypada Dzień Ojca. Tego dnia pomódlmy się w intencji naszych ojców a żyjącym złóżmy serdeczne życzenia. Czwartkowe nabożeństwo czerwcowe ofiarujemy w intencji wszystkich ojców.
 6. Wszystkie dzieci, młodzież i studentów oraz rodziców, wychowawców i nauczycieli zapraszamy w czwartek na godz. 18.00 na Mszę Świętą z okazji piątkowego zakończenia roku szkolno – katechetycznego. Okazja do spowiedzi świętej będzie o godz. 17.30. W czasie tej Mszy Świętej podziękujemy Panu Bogu za miniony rok szkolno – katechetyczny oraz będziemy prosić o szczęśliwy i radosny czas wakacji. Podczas tej Mszy Świętej też dotychczasowi kandydaci zostaną uroczyście przyjęci do grona ministrantów i lektorów naszej Liturgicznej Służby Ołtarza. Przy tej okazji przypominamy, że Msza Święta na zakończenie i początek roku szkolno – katechetycznego ma termin stały i:
  • na zakończenie roku jest w przeddzień rozdania świadectw o godz. 18.00
  • na początek roku – w pierwszą niedzielę września o godz. 12.00

 • Wdzięcznym sercem dziękujemy za modlitwy w intencji nas kapłanów pracujących w naszej parafii; szczególnie zaś dziękujemy tym osobom, które podjęły stałą taka modlitwę. Zapewniamy o wzajemnej stałej pamięci w modlitwie z naszej strony. To jest wspaniały fundament wzajemnego umacniania się w nadprzyrodzonej wierze, nadziei i miłości oraz budowania prawdziwej wspólnoty duchowej w naszej rodzinie parafialnej. Dziękujemy za ofiary składane na jadłodajnie im. Świętego brata Alberta we Wrześni. Zebraliśmy kwotę 3.899 zł. Jeszcze raz dziękujemy za każdy, życzliwy dar serca.
 • Bardzo dziękujemy także wszystkim, którzy ubiegłej niedzieli złożyli do skarbonek ofiary na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, która buduje cały naród, jako dar wdzięczności wobec Boga za wielkie rzeczy jakie uczynił w ciągu naszych dziejów. Na ten cel zebraliśmy 499,50 zł.
 • Serdeczne podziękowanie składamy również naszej scholi i jej rodzicom, za wspaniałą organizację Przeglądu Piosenki Religijnej "To dla Ciebie Dobry Boże pioseneczka ta", w którym udział wzięło 5 scholi i 2 solistki. Wspólna radość spotkania była najlepszym prezentem dla naszych parafialnych organizatorów, którzy zebrali wiele podziękowań od wszystkich zaproszonych gości. I my jeszcze raz składamy serdeczne podziękowanie za tyle pięknych chwil przeżytych ubiegłej niedzieli.
 • Rejonowe Spotkanie dla Narzeczonych odbędzie się dzisiaj od godz. 14 do 16.00 w plebanii naszej parafii. W spotkaniu powinny wziąć udział pary, które maja ślubować do 11 września włącznie.
 • We wtorek 14 czerwca przypada wspomnienie bł. Bp. Michała Kozala a w środę 15 czerwca bł. bł. Jolanty, patronki archidiecezji. Msze Święte będą o godz. 17.00 i 18.00.
 • Spotkanie Wrzesińskiego Koła Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 17.00 w plebanii. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
 • W minionym tygodniu odeszła do Domu Ojca 50-letnia śp. Teresa Królak. Pogrzeb naszej parafianki odbędzie się w poniedziałek. O godz. 12.00 będzie Msza Święta w kościele, a o godz. 13.00 – pogrzeb na cmentarzu farnym. Wieczny odpoczynek...
 • Zachęcamy, aby przy wyjściu z kościoła nabyć "Przewodnik Katolicki" w którym między innymi przeczytamy artykuł "Trudna droga pomnika". Na stolikach przy wyjściach z kościoła są też wyłożone bezpłatne egzemplarze najnowszego "Przeglądu Powiatowego".