Sumę odpustową o godz. 18.00 w kościele Świętego Józefa odprawił i kazanie wygłosił ksiądz mgr Maciej Przygodzki - dyrektor d/s administracyjno – ekonomicznych Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Po sumie odbyła się procesja eucharystyczna wokół kościoła Świętego Krzyża i tam nastąpiło zakończenie uroczystości z ucałowaniem relikwii Krzyża Świętego.
 
2016-09-14 2016-09-14

W sobotni poranek, 10 września, Służba Liturgiczna z naszej parafii udała się do Gniezna. Lektorzy uczestniczyli w Jubileuszu z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Wraz z księżmi opiekunami ok. 700 młodych zgromadziło się na gnieźnieńskim rynku. To z centrum miasta wyruszyła procesja do katedry, aby tam przeżywać wspólnie Eucharystię pod przewodnictwem ks. Prymasa. Ksiądz Przemysław Kwiatkowski – rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w czasie kazania zachęcał młodych do dawania świadectwa oraz do modlitwy za nowych kleryków, którzy rozpoczną pierwszy rok formacji w PWSD. Całość zwieńczyła wspólna uczta na Placu św. Wojciecha przy katedrze.

2016 09 10 01  2016 09 10 02

 • Bardzo dziękujemy za ofiary złożone ubiegłej niedzieli na dokończenie remontu w budynku kaplicy w Psarach Polskich.
 • Dzisiaj przypada w kościele Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się, najmilsi, aby twórcy i nadawcy medialni działali w duch miłości i prawdy a my sami, abyśmy korzystali z tych środków w zgodzie z własnym sumieniem oraz dla dobra osobistego i swojej rodziny.
 • Wrzesińskie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich zaprasza na dzisiejsze spotkanie, które odbędzie się o godz. 17.00 w plebanii.
 • Pielgrzymom udającym się na samolotowo – autokarową pielgrzymko – wycieczkę do Lourdes, Santiago de Compostela i Hiszpanii przypominamy, że zbiórka z bagażami jest w poniedziałek o godz. 5.15 przed plebanią. W pielgrzymce weźmie też udział ksiądz proboszcz. Pielgrzymom życzymy szczęśliwej drogi. Ze swojej strony ksiądz proboszcz i uczestnicy tego wyjazdu zapewniają o modlitwie w intencji naszej wspólnoty parafialnej, szczególnie w Lourdes i w Sanktuarium świętego Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela.
 • Spotkanie między-religijne, któremu będzie przewodniczył Ojciec Święty, odbędzie się we wtorek w Asyżu. Papież Franciszek prosi, abyśmy w tym dniu modlili się w intencji pokoju na świecie.
 • W piątek 23 września, w dzień świętego Ojca Pio, który patronuje nam w przepięknej figurze znajdującej się obok ołtarza Miłosierdzia Bożego – z racji kościoła Świętego Krzyża - przypada w naszej parafii całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach stałej adoracji Pana Jezusa w naszej diecezji. Adoracja połączona z "Jerychem Różańcowym" rozpocznie się po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 9.00 i potrwa do godz. 17.45. W tym czasie przyjdźmy najmilsi, uwielbić niezgłębioną miłość naszego Zbawiciela, ukrytego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, błagając o Boży pokój na świecie. Dla pewnego porządku podajemy plan adoracji.

 • Serdeczne podziękowanie składamy firmie elektrycznej naszego parafianina za poprawienie oświetlenia wnętrza naszego kościoła.
 • Dzisiaj rozpoczynają się, trwające do środy, Kwartalne Dni Modlitw za Dzieci, Młodzież i Wychowawców oraz VI Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego, który przeżywamy pod hasłem: "Miłosierni jak Ojciec". Zatem, w tym tygodniu, módlmy się o dobrych rodziców i wychowawców naszych dzieci i młodzieży oraz o łaskę wytrwania młodego pokolenia w przyjaźni z Panem Bogiem do końca życia.
 • Rejonowe spotkanie dla Narzeczonych odbędzie się dzisiaj od godz. 14.00 – 16.00 w plebanii. W tym spotkaniu powinny wziąć udział wszystkie pary, które ślubują w terminie do 4 grudnia włącznie.
 • Jutro 12 września przypada wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. Na Mszę Świętą zapraszamy jutro o godz. 17.00, 17.30 i 18.00.
 • Msza Święta za zmarłą mamę księdza proboszcza śp. Felicję Kroll – od mieszkańców Przyborek z ul. Grójeckiej – będzie odprawiona jutro o godz. 18.00.
 • W środę 14 września przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego i nasz główny odpust parafialny. Tego dnia łaski odpustu zupełnego będzie można otrzymać podczas Mszy Świętych sprawowanych w kościele Świętego Krzyża o godz. 9.00 i 16.30. Na godz. 9.00 zapraszamy szczególnie osoby chore i starsze oraz tych, którzy nie będą mogli przyjść po południu. Sumę odpustową o godz. 18.00 w kościele Świętego Józefa odprawi i kazanie wygłosi ksiądz mgr Maciej Przygodzki dyrektor d/s administracyjno – ekonomicznych Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Po sumie będzie procesja eucharystyczna wokół kościoła Świętego Krzyża i tam też nastąpi zakończenie uroczystości z ucałowaniem relikwii Krzyża Świętego. Prosimy, aby w procesji eucharystycznej udział wzięły wszystkie poczty sztandarowe. Do udziału w sumie odpustowej zapraszamy wszystkich parafian, w tym uczniów klas III gimnazjum jak i młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dla których to będzie uroczyste rozpoczęcie: przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania i katechizacji przedmałżeńskiej. Po Mszy Świętej i procesji młodzież udaje się do kościoła Świętego Józefa, gdzie będzie miała pierwsze spotkanie.
  Na odpust młodzież zarówno klas III gimnazjum jak i klas I, II i III szkoły ponadgimnazjalnej – przynosi karteczki z wypisanym: imieniem, nazwiskiem, adresem i telefonem rodziców oraz podaną klasą i szkołą do której młodzież uczęszcza. Wszyscy módlmy się o ładną pogodę na dzień naszego odpustu parafialnego.

 • Wymiana tajemnic Żywego Różańca Niewiast i Mężczyzn odbyła się wczoraj w kaplicy w Psarach Polskich i będzie dzisiaj w kościele po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30. Na tę wymianę zapraszamy wszystkich członków tego stowarzyszenia.
 • Oprócz stałych terminów adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi w każdej parafii, od jutra we Wrześni, od poniedziałku do piątku codziennie w innej parafii od godz. 17.00 – 18.00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej. I tak: w poniedziałek u nas tutaj w kościele świętego Józefa, we wtorek we Farze, w środę w kościele p.w. Świętego Kazimierza Królewicza, w czwartek w kościele p.w. Świętej Królowej Jadwigi i w piątek w kościele p.w. Świętego Ducha. Ta informacja jest podana dzisiaj we wszystkich parafiach wrzesińskich oraz wywieszona – na afiszu w gablotkach parafialnych. Ponieważ u nas w poniedziałki o godz. 17.00 jest Msza Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu będzie po tej Mszy Świętej, natomiast okazja do spowiedzi świętej będzie od godz. 17.00, tak jak informuje plakat. Przy tej okazji przypominamy, że spowiedź święta w naszej parafii, jest w dni powszednie pół godziny przed Mszami Świętymi sprawowanymi o godz. 17.00 i 18.00 a w niedziele i uroczystości – w miarę możliwości księży. Zwykle, w niedziele i uroczystości w czasie Mszy Świętych jest okazja do spowiedzi świętej.
 • Spotkanie Rady Ekonomicznej odbędzie się w czwartek o godz. 19.00 w plebanii. Na to spotkanie zapraszamy wszystkich członków Rady naszej parafii.
 • W czwartek 8 września przypada Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia na Mszę Świętą zapraszamy o godz. 17.00 i 18.00.

 • Od dzisiaj w niedzielę jest już Msza Święta również o godz. 12.00. W tym tygodniu będzie jeszcze wakacyjny porządek Mszy Świętych, a więc:
  - we wtorek będzie jeszcze Msza Święta o godz. 7.00 rano
  - w środę o godz. 16.45 – ostatnia w czasie tych wakacji Msza Święta w kaplicy przy dawnym CPN. Od czwartku począwszy będzie już stały porządek Mszy Świętych i nabożeństw.
 • Spotkanie organizacyjne pielgrzymów udających się 19–go września na samolotowo-autokarową pielgrzymko-wycieczkę do Lourdes, Santiago de Compostela i Hiszpanii odbędzie się we wtorek o godz.19.00 w Parafii pw. Świętego Wita w Słupach. Wyjazd samochodami na to spotkanie będzie we wtorek o godz. 17.45 sprzed naszej plebanii. Wszystkich pielgrzymów z Wrześni i okolic prosimy o przybycie we wtorek o godz. 17.45 przed naszą plebanię. Jest jeszcze możliwość zapisania się na tę pielgrzymko-wycieczkę. Jej program jest wywieszony w gablotce.
 • W czwartek 01-go września przypada 77. rocznica wybuchu II-giej wojny światowej. W czwartek więc pamiętajmy, najmilsi, w naszej modlitwie o wszystkich poległych i pomordowanych w czasie tej tragicznej wojny. Pomódlmy się także o Boży pokój na całym świecie.
 • W czwartek rozpoczyna się też nowy rok szkolno-katechetyczny. W imieniu dyrekcji Zespołu Szkół w Nowym Folwarku przypominamy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego w tej szkole będzie w czwartek o godz. 9.00.
 • Burmistrz Miasta i Gminy oraz Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich zapraszają 1-go września do uczczenia zamordowanych więźniów Kolejowego Obozu Pracy we Wrześni. Uroczystości rozpoczną się o godz. 18.00 na Dworcu Kolejowym w sali dawnego baru kolejowego. Program uroczystości jest wywieszony na afiszu w gablotce. O godz. 18.45 rozpocznie się druga część uroczystości przy tablicy upamiętniającej zamordowanych więźniów Kolejowego Obozu Pracy we Wrześni przy ulicy Wiśniowej. Serdecznie zapraszamy, szczególnie naszych parafian, do wzięcia udzialu w tej uroczystości.
 • W czwartek 1-go września przypada także I czwartek miesiąca. Tego dnia po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 18.00 odprawimy nabożeństwo eucharystyczne z modlitwą o święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie naszego Koła Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich, które tym razem rozpocznie się udziałem członków tego Koła w uroczystości upamiętniającej zamordowanych więźniów Kolejowego Obozu Pracy we Wrześni przy tablicy przy ulicy Wiśniowej. Następnie członkowie Koła udadzą się do plebanii na dalszą część spotkania.

 • Bardzo dziękujemy za ofiary złożone ubiegłej niedzieli na dokończenie remontu w budynku kaplicy w Psarach Polskich.
 • W poniedziałek 22 – go sierpnia przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, pod której wezwaniem i opieką jest kaplica przy dawnym C.P.N.
  Z tej okazji, w najbliższą środę o godz. 16.45 odprawimy tam uroczystą Mszę Świętą z możliwością zyskania odpustu zupełnego. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej Mszy Świętej, szczególnie parafian, którzy jeszcze nie byli w tej urokliwej, pięknie wyremontowanej naszej kaplicy.
 • Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z "Jerychem Różańcowym", odprawianym w ważnych intencjach Kościoła i świata – odbędzie się w środę w Parafii pw. Świętego Kazimierza Królewicza. Adoracja rozpocznie się po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 7.00 i potrwa do godz. 17.30. O godz.18.00 będzie tam Msza Święta z Nowenną do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
  Dla naszej parafii są przewidziane godziny od 12.30 do 15.00. O godz. 15.00 będzie Koronka do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie zachęcamy parafian do udziału w tej ważnej modlitwie; szczególnie prosimy o to członków Żywego Różańca oraz, tym razem, mieszkańców ulicy Tęczowej i Turkusowej.
 • W piątek 26–go sierpnia przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Na Msze Święte tego dnia zapraszamy do kościoła Świętego Krzyża o godz. 17.00 i 18.00. Chociaż nie jest to uroczystość nakazana, to jednak jako czciciele Matki Najświętszej przyjdźmy, najmilsi, w piątek uczcić imieniny naszej Jasnogórskiej Pani i Królowej.
 • Za tydzień czyli, tradycyjnie, w ostatnią niedzielę sierpnia, podczas Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30 złożymy Panu Bogu nasze parafialne dziękczynienie za tegoroczne plony ziemi. W związku z tym bardzo prosimy mieszkańców wszystkich wiosek o wykonanie tradycyjnych wieńców dożynkowych. Wszystkie delegacje prosimy o ustawienie się przed Mszą Świętą przed głównym wejściem do kościoła.
 • W przyszłą też niedzielę będzie już Msza Święta o godz. 12.00.
 • W minionym tygodniu odeszła do Domu Ojca 70–letnia mieszkanka Psar Polskich ś.p. Irena Kirkiewicz, której pogrzeb odbył się w czwartek na cmentarzu komunalnym.
  Wieczny odpoczynek...
 • Zachęcamy, aby przy wyjściu z kościoła nabyć:
  a) wartościowy "Przewodnik Katolicki" gdzie m.innymi przeczytamy wywiad z niezwykłą Mery Wagner, kanadyjską działaczką na rzecz życia nienarodzonych dzieci i ich matek,
  b) miesięcznik "Cuda i Łaski Boże", dokonane za wstawiennictwem Matki Bożej Skalmierzyckiej
 • Jeszcze raz dziękuję wszystkim ofiarodawcom zamówionych intencji mszalnych za zmarłą moją mamę ś.p. Felicję Kroll. Ofiarodawcy są powiadomieni o terminach odprawiania tych Mszy Świętych. Terminy te zostały też umieszczone na stronie internetowej naszej parafii.
 • W poniedziałek 15–go sierpnia przypada nakazana uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny a zarazem Święto Wojska Polskiego. Jest to najstarsza uroczystość maryjna, która wyraża prawdę, że Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba jako wierna Matka Syna Bożego. Msze Święte w uroczystość wniebowzięcia NMP będą według wakacyjnego porządku niedzielnego, w więc o godz. 7.30, 9.00, 10.30 i 19.00. W czasie każdej Mszy Świętej będzie poświęcenie tegorocznych pierwocin zbóż, ziół i kwiatów.
 • Burmistrz Miasta i Gminy, Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne i Towarzystwo Unia Wrześnian zapraszają 15-go sierpnia na uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem 68 Pułku Piechoty we Wrześni przy ul. Słowackiego w 96 – tą rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej. Uroczystość rozpocznie się o godz.10.30. Po uroczystości zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Obrońców Ojczyzny w kościele farnym o godz. 11.30. Będzie to zarazem Msza Święta z racji głównego odpustu parafii farnej.
 • Już dzisiaj informujemy, że za 2 tygodnie, czyli tradycyjnie, w ostatnią niedzielę sierpnia, podczas Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30 złożymy Panu Bogu nasze parafialne dziękczynienie za tegoroczne plony ziemi. Bardzo prosimy więc mieszkańców poszczególnych wiosek o wykonanie na 28–go sierpnia tradycyjnych wieńców dożynkowych.
 • Są jeszcze wolne 2 miejsca na samolotowo - autokarową pielgrzymkę do Lourdes i Hiszpanii, którą organizuje nasza parafia w dniach 19 – 28 września. Koszt pielgrzymki wraz z przelotem w obie strony wynosi 3450 zł +100 euro. Szczegółowy, ciekawy program pielgrzymki jest wywieszony w gablotce. Można go też otrzymać w zakrystii. W pielgrzymce weźmie udział ksiądz proboszcz. Zapisu można dokonać w biurze parafialnym. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.
 • Zachęcamy, aby przy wyjściu z kościoła nabyć ciekawy „Przewodnik Katolicki”.
 • Serdeczne podziękowanie składamy wszystkim, którzy swoim podpisem poparli projekt „Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę”. Pod petycją w tej sprawie podpisało się 105 osób.
 • Bardzo dziękujemy też rodzinom, które ugościły i przenocowały pielgrzymów Grupy Regionalnej Gniezno 2, idących w Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Wraz z pątnikami jesteśmy zbudowani otwartością i serdecznością naszych parafian. Wszystkim rodzinom jeszcze raz składamy serdeczne podziękowanie.
 • Wczoraj w kaplicy w Psarach Polskich odbyła się i dzisiaj w kościele po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30 będzie wymiana tajemnic Żywego Różańca Niewiast i Mężczyzn naszej parafii.
 • We wtorek 09–go sierpnia przypada święto świętej Teresy Benedykty od Krzyża, w świecie Edyty Stein, dziewicy i męczennicy, patronki Europy. We wtorek zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 7.00.
 • W środę Parafialna Poradnia Rodzinna będzie nieczynna.
 • Są jeszcze wolne 4 miejsca na samolotowo-autokarową pielgrzymkę do Lourdes i Hiszpanii, którą organizuje nasza parafia w dniach 19 – 28 września. Koszt pielgrzymki wraz z przelotem w obie strony wynosi 3450 zł. Szczegółowy program pielgrzymki można otrzymać u księdza proboszcza, który też weźmie w niej udział. Zapisu na pielgrzymkę można dokonać w biurze parafialnym. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.
 • W minionym tygodniu tragicznie zmarli:
  21–letni mieszkaniec Psar Małych ś.p. Wojciech Frąckowiak, którego pogrzeb odbył się wczoraj na cmentarzu farnym
  36–letni mieszkaniec również Psar Małych ś.p. Jacek Golański, którego pogrzeb odbył się także wczoraj na cmentarzu komunalnym.
  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
 • Zachęcamy aby przy wyjściu z kościoła nabyć "Przewodnik Katolicki", w którym przeczytamy obszerne podsumowanie Światowych Dni Młodzieży z udziałem Ojca Świętego Franciszka.