• Dzielimy się radością z tego, że od 7-go marca mamy nowy, piękny, woskowy paschał, a od dnia dzisiejszego – nową, wspaniałą chrzcielnicę wykonaną z czerwonego granitu o nazwie "Wanga", zwieńczoną postacią Ducha Świętego wyrzeźbioną z białego, włoskiego marmuru o nazwie "Carare". Całość waży 380 kg. Na podstawie chrzcielnicy jest wyryty napis: "A.D. 2016 (Rok Pański 2016) 1050-LECIE CHRZTU POLSKI". W tym miejscu bardzo dziękujemy rodzinie, która ufundowała piękny paschał; budowę zaś chrzcielnicy pokryliśmy ze środków parafialnych jako wyraz naszej wdzięczności wobec Boga i Kościoła za łaskę wiary i dar chrztu świętego oraz jako świadectwo naszej miłości do Zbawiciela świata wobec przyszłych pokoleń.
 • W związku z wczorajszą uroczystością Zwiastowania Pańskiego i Dniem Świętości Życia zachęcamy, do podjęcia dzisiaj, szczególnie podczas Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30, Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, składając w procesji z darami wypełnioną jedną część deklaracji, które są wyłożone na stolikach przy wyjściach z kościoła. Drugą część deklaracji z modlitwą zachowujemy dla siebie. W dzieło to można włączyć się także prywatnie przynosząc księdzu część wypełnionej przez siebie deklaracji.
 • W dniu dzisiejszym Mszą Świętą o godz.12.00 rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Plan rekolekcji jest wywieszony na oszklonych drzwiach kościoła, w gablotce oraz jest umieszczony na stronie internetowej naszej parafii. Przypominamy, że udział w rekolekcjach jest obowiązkiem stanu katolika, a za codzienne wysłuchanie nauki będzie można w środę zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, a więc:
  - w środę należy przyjąć Komunię Świętą,
  - oraz odmówić modlitwy odpustowe.

 • Serdeczne podziękowanie składamy za ofiary złożone ubiegłej niedzieli na zapłacenie należności za zużycie gazu na ogrzewanie naszego kościoła i kaplicy w Psarach Polskich.
 • Bardzo dziękujemy też za ofiary złożone ubiegłej niedzieli na pomoc polskim misjonarzom realizującym projekty misyjne w krajach całego świata. Na ten cel zebraliśmy 1248 zł.
 • W dniu dzisiejszym rozpoczynają się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Plan rekolekcji jest wywieszony na oszklonych drzwiach kościoła, w gablocie oraz podany jest na stronie internetowej naszej parafii. Przypominamy, najmilsi, że udział w rekolekcjach jest obowiązkiem stanu każdego katolika a za codzienne wysłuchanie nauki można w środę zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami
  - Przyjęcie w środę Komunii Świętej
  - odmówienie w środę modlitw odpustowych. Msze Święte z naukami rekolekcyjnymi będą w poniedziałek, wtorek i środę o godzinie 9.00 i 18.00. W te dni nie będzie Mszy Świętej o godz. 17.00 a od 17.30 będzie prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu. Do skorzystania z tej wielkiej łaski Bożej zachęćmy wszystkich naszych bliskich. Ofiary zbierane w poniedziałek, wtorek i środę niech będą naszym darem wdzięczności za 5-cio dniowy trud ojca rekolekcjonisty. W związku z rekolekcjami, w poniedziałek biuro parafialne będzie nieczynne.
 • Na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym ojca rekolekcjonisty zapraszamy dzisiaj o godz. 16.15. Bezpośrednio potem tj. ok. godz. 17.00 będzie wieczorna Msza Święta.
 • Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy w piątek o godz. 17.30. O godz. 17.00 i 18.00 będzie Msza Święta.

Do zawarcia związku małżeńskiego przygotowują się:

Janas Konrad Adam, stanu wolnego, zamieszkały we Wrześni
i Michalak Daria Teresa, stanu wolnego, zamieszkała we Wrześni

Zapowiedź pierwsza i druga 19 – 26.03.2017r.

Módlmy się za Narzeczonych, aby jak najlepiej przygotowali się do godnego przyjęcia Sakramentu Małżeństwa. Ktokolwiek jednak znałby przeszkody do zawarcia któregoś z planowanych związków, w sumieniu zobowiązany jest powiadomić o tym Ks. Proboszcza. 

koncepcja 2Tabu? O płciowości i płodności najczęściej mówi się... szeptem. Może głośniej, gdy o grzechu. Chcemy uwolnić prawdę, że to nie tylko zakazy, nakazy i grzech. Chcemy dopuścić do głosu prawdę, mądrość, piękno dobrego planu Boga. Dlatego pod hasłem A-TO-koncepcja! PŁODNOŚĆ+ zaczynamy demitologizować tajemnice ludzkiej płciowości i płodności. O tym chcemy rozmawiać. Bo nie wszyscy nam o tym powiedzą. Patronują nam zakochani bł. Jolenta i Bolesław Pobożny. Zapraszamy małżonków, narzeczonych, dorastającą młodzież i wszystkich zainteresowanych Koncepcją PŁODNOŚĆ+ do kościoła franciszkanów w Gnieźnie!


Msza św. o g. 16.00, bezpośrednio potem ciekawe spotkanie przed ołtarzem bł. Jolenty: 19 marca, 30 kwietnia, 21 maja, 18 czerwca (po mszy piknik dla małżeństw: Damy i Rycerze u Bł. Jolenty i Bolesława Pobożnego)
.

PONIEDZIAŁEK - 27.03.2017r.

Godz. 10.00 - 11.15 - Nauka i Nabożeństwo dla uczniów klas 0 - 5
Godz. 11.30 - 12.45 - Nauka i Nabożeństwo dla uczniów klas 6 i gimnazjum

WTOREK - 28.03.2017r.

Godz. 10.00 - 11.15 - Nauka i Nabożeństwo dla uczniów klas 0  5
Godz. 11.30 - 12.45 - Nauka i Nabożeństwo dla uczniów klas 6 i gimnazjum

ŚRODA - 29.03.2017r.

Godz. 10.00 - Msza Św. z nauką ogólną dla uczniów klas 0 - 5 na zakończenie rekolekcji
Godz. 11.00 - Msza Św. z nauką ogólną dla uczniów klas 6 oraz dla gimnazjum na zakończenie rekolekcji
SOBOTA - 18.03.2017r.

Godz. 15.00 - Kaplica w Psarach Polskich - Msza Święta z naukami ogólnymi dla dorosłych
Godz. 18.00 - Kościół we Wrześni - Msza Święta z naukami ogólnymi dla dorosłych

NIEDZIELA - 19.03.2017r.

Godz. 7.30 - Msza Święta z nauką ogólną
Godz. 9.00 - Msza Święta z nauką ogólną
Godz. 10.30 - Msza Święta z nauką ogólną
Godz. 12.00 - Msza Święta z nauką ogólną
Godz. 16.15 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a bezpośrednio po nich, tj. około 17.00 Msza Św.

PONIEDZIAŁEK - 20.03.2017r.

Godz. 9.00 - Msza Święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz. 17.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
Godz. 18.00 - Msza Św. z nauką ogólną dla dorosłych

WTOREK – 21.03.2017r.

Godz. 9.00 - Msza Święta z nauką ogólną dla dorosłych
Godz. 17.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
Godz. 18.00 - Msza Św. z nauką ogólną dla dorosłych

ŚRODA - 22.03.2017r.

Godz. 9.00 - Msza Św. z nauką ogólną dla dorosłych na zakończenie rekolekcji
Godz. 17.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
Godz. 18.00 - Msza Św. z nauką ogólną dla dorosłych na zakończenie rekolekcji
 • Bardzo dziękujemy firmie elektrycznej naszego parafianina za poprawienie oświetlenia naszego kościoła.
 • Dzielimy się radosną wiadomością. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał przyznanie dotacji unijnej między innymi projektowi naszej diecezji, w ramach którego jest też ujęta renowacja wnętrza naszego kościoła Świętego Krzyża. Obecnie czeka nas podpisanie umowy z Ministerstwem a następnie wyłonienie wykonawcy remontu i w da kolejności przystąpienie do rozpoczęcia prac. W związku z tym jeszcze raz bardzo prosimy o pomoc w zebraniu wkładu własnego parafii w to wielkie dzieło naszej wspólnoty.
 • Na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym zapraszamy dzisiaj o godz. 16.15 . Po nabożeństwie tj. ok. godz. 17.00 będzie wieczorna Msza Święta.
 • W poniedziałek 13 marca przypada 4 rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Tego dnia pomódlmy się za tego Namiestnika Chrystusowego na ziemi.
 • Ważna próba uroczystości bierzmowania będzie we wtorek o godz. 18.30 w kościele. Na próbę obowiązkowo przychodzą wszyscy kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania w dniu 5 maja o godz. 17.00.
 • Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy w piątek o godz. 17.30. O godz. 17.00 i 18.00 będzie Msza Święta.
 • Pierwsza próba uroczystości I Komunii Świętej będzie w sobotę o godz. 10.00 w kościele. Na tę próbę przychodzą wszystkie dzieci, które 21 maja o godz. 10.15 mają przystąpić w naszej parafii do I Komunii Świętej
 • Biuro parafialne w sobotę będzie nieczynne.
 • Jak już wiemy, w najbliższą sobotę rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Rekolekcje będą trwały do następnej środy 22 marca a poprowadzi je o. Damian Simonicz, proboszcz parafii oo. Redemptorystów p.w. Matki Bożej Pocieszenia we Wrocławiu. Pierwsze nauki będą w sobotę podczas Mszy Świętych sprawowanych o godz. 15.00 w kaplicy w Psarach Polskich i o godz. 18.00 w kościele oraz w przyszłą niedzielę podczas wszystkich Mszy Świętych. O godz. 16.15 będą Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym księdza rekolekcjonisty. Po nabożeństwie będzie wieczorna Msza Święta. W przyszły poniedziałek, wtorek i środę Msze Święte z naukami rekolekcyjnymi będą o godz. 9.00 i 18.00. Od godz. 17.30 będzie prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu. Przypominamy, ze każdy kto w czasie rekolekcji wysłucha trzech nauk i na końcu przyjmie Komunię Świętą odprawiając modlitwy odpustowe – otrzyma odpust zupełny. Program rekolekcji jest wywieszony na szklanych drzwiach kościoła oraz w gablotce. Prosimy, najmilsi, o takie ułożenie zajęć, abyśmy wszyscy mogli w pełni skorzystać z tego szczególnego czasu łaski.

 • Bardzo dziękujemy artystce i państwu kościelnym za wykonanie pięknej dekoracji wielkopostnej.
 • Wymiana tajemnic Żywego Różańca Niewiast i Mężczyzn odbyła się wczoraj w kaplicy w Psarach Polskich i dzisiaj odbędzie się w kościele po Mszy Świętej sprawowanej o godz. 10.30.
 • Dzisiaj o godz. 16.15 zapraszamy na pierwsze nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, które wygłosi ksiądz mgr Tomasz Mrug, wikariusz parafii farnej. Bezpośrednio po nabożeństwie tj. ok. godz. 17.00 będzie wieczorna Msza Święta.
 • Wspólnota neokatechumenalna przy parafii Świętego Kazimierza zaprasza na uroczyste nieszpory, w poniedziałek o godz. 19.00, którym będzie przewodniczył Ksiądz Prymas Wojciech Polak. Podczas nieszporów członkowie tej wspólnoty złożą uroczyste wyznanie wiary. Szczegóły tej uroczystości i następnych spotkań są podane na afiszu w gablotce.
 • W środę 8 marca przypada Dzień Kobiet. Wszystkim niewiastom i dziewczętom życzymy, aby wsparte wstawiennictwem Matki Bożej ufnie i wiernie szły drogą wielkiego powołania kobiety – w zdrowiu i błogosławieństwie Bożym wraz ze wszystkimi sobie bliskimi. W intencji wszystkich niewiast i dziewcząt zapraszamy na Mszę Świętą "W intencji wszystkich niewiast i dziewcząt", która odprawimy w środę o godz. 18.00
 • Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy w piątek o godz. 17.30. O godz. 17.00 i 18.00 będzie Msza Święta.
 • Wielkopostne modlitewne czuwanie kapłanów naszego rejonu odbędzie się w naszym kościele w sobotę od godz. 10.00 – 11.30.
 • Biuro parafialne w sobotę będzie nieczynne.

W czasie ferii odbyły się rekolekcje dla młodych mężczyzn w Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie, w którym uczestniczyli trzej nasi lektorzy. Nasi lektorzy uczestniczyli we Mszy Świętej, spotkali się z klerykami – poznali życie w seminarium.

Dwudniowe spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem. Teraz czekamy na owoce – niech zaowocują one jeszcze większym przylgnięciem do Boga.

rekolekcje PWSD