piątek, 12 Lut 2016

Modlitwa dziękczynna

Za wszystkie dary
z Bożej Ręki wzięte,
za skarby wiary i pociechy święte,
za trudy pracy i pracy owoce,
za chwile sił i ciężkie niemoce,
za spokój, walki, zdrowie i choroby,
za uśmiech szczęścia i łzy żałoby,
i za krzyż ciężki na barki złożony
niech będzie Jezus Chrystus pochwalony.

nr konta bankowego Parafii:

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni

71 9681 0002 0020 7409 0177 0093

Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Krzyża

ul. Świętokrzyska 20, 62-300 Września

II Ogólnopolski Kongres Małżeństw w Świdnicy
poniedziałek, 03 września 2012 10:07

kongres-malzenstw

W dniach 5 – 7 października 2012 r. odbędzie się II Ogólnopolski Kongres Małżeństw w Świdnicy.

 

Temat.

Duch i Ciało – ponieważ dezorientacja w relacji jednego do drugiego staje się dzisiaj udziałem coraz większej rzeszy małżonków; ponieważ dychotomia w postrzeganiu siebie prowadzi do zakłamanego obrazu człowieka; ponieważ współczesna inżynieria społeczna niszczy naturalne środowisko identyfikacji, tożsamości i wyrazu człowieka; ponieważ zbyt wielu katolików dostrzega sprzeczność między jednym a drugim; ponieważ jedno bez drugiego jest całkowicie obce człowiekowi, po prostu nieludzkie.

 

Idea.

W świecie, w którym coraz częściej brakuje dobrych wzorców małżeńskich, coraz więcej małżeństw nie wytrzymuje próby czasu a samo małżeństwo już niekoniecznie jest przymierzem miłości kobiety i mężczyzny, proponujemy Kongres Małżeństw tzn. Święto Małżeństwa.

Chcemy razem ze wszystkimi, dla których małżeństwo jest  fundamentem szczęścia cieszyć się darem i tajemnicą oblubieńczej więzi kobiety i mężczyzny.

Zapraszamy wszystkich, dla których promocja małżeństwa, ochrona prawdy o nim i wspieranie go stanowią zawodowe, ewangelizacyjne i osobiste priorytety do wspólnej radości z małżonkami.

 

Prelegenci.

o. Karol Meissner (Lubiń), Mieczysław Guzewicz (Wschowa), Jacek Pulikowski (Poznań), Stanisław Stanisławski (Warszawa), Ks. Marek Dziewiecki (Radom), Ryszard Stocki (Katowice), Michał Piekara (Kraków), Andrzej Ładyżyński (Wrocław), Maria Ryś (Warszawa).

Szczegółowy program na stronie Kongresu »

 

Miejsce.

Świdnica: miasto niezwykłych pomysłów, wspaniałych zabytków, bogatej i chlubnej historii, stolica diecezji ale przede wszystkim dom gościnnych i twórczych ludzi.

Więcej…
 
List pasterski Episkopatu Polski z okazji II Tygodnia Wychowania
niedziela, 02 września 2012 10:51

Kościół domem życia, wiary i miłości

List pasterski Episkopatu Polski z okazji II Tygodnia Wychowania
16-22 września 2012 roku


Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,
Kochani Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,
Droga Młodzieży, Kochane Dzieci!

Jutro w polskich szkołach i przedszkolach rozpocznie się nowy rok szkolny i katechetyczny. Czas ten jest zarówno zadaniem, jak i szansą, którą należy dobrze wykorzystać. Dotyczy to zwłaszcza was drogie dzieci i kochana młodzieży, jak i rodziców, wychowawców oraz duszpasterzy. Dla was wszystkich chcemy prosić Pana Boga o potrzebne łaski.
W dniach od 16-22 września br. w naszej Ojczyźnie będziemy przeżywać II Tydzień Wychowania. Również on będzie stanowił pomoc dla wszystkich, którym bliskie jest dzieło kształtowania serc oraz umysłów dzieci i młodzieży.

1. Troska Jezusa o formację ludzkiego serca
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który korzysta z każdej okazji, by formować serca ludzi spotykanych w różnych okolicznościach ich życia. Tym razem punktem wyjścia w nauczaniu Chrystusa jest reakcja na oburzenie faryzeuszy z powodu nieprzestrzegania przepisów rytualnych przez Jego uczniów, spożywających posiłek nieczystymi rękami. Jezus odwraca uwagę swych słuchaczy od tego, co zewnętrzne i kieruje ją ku ludzkiemu wnętrzu, ku sercu człowieka. W nim bowiem ma swe źródło to wszystko, co potem przejawia się na zewnątrz w postaci ludzkich słów i czynów.
Skoro w naszym wnętrzu podejmowane są decyzje dotyczące tego, co człowiek mówi i czyni, ważna jest troska o formację ludzkich serc i sumień. Na tym właśnie polega wychowanie. Prawdziwy wychowawca bowiem to człowiek, który próbuje najpierw dotrzeć do serca wychowanka, podjąć refleksję nad tym, co kryje się w jego wnętrzu, by wreszcie pomóc w wydobyciu tego, co w nim dobre i szlachetne.
Tegoroczny Tydzień Wychowania, który rozpocznie się w naszej Ojczyźnie 16 września, ma służyć pogłębieniu tej właśnie refleksji nad sercem i wnętrzem człowieka. We wszystkich miejscach, w których realizowane jest wychowanie: w domu rodzinnym, w szkole i w parafii, trzeba szukać odpowiedzi na pytania: kogo chcemy wychować? Jak dotrzeć dziś do wnętrza młodego człowieka? W oparciu o jakie wartości chcemy wychowywać? Bez takiego namysłu prowadzonego wspólnie przez rodziców, chrzestnych i dziadków, a także przez odpowiedzialnych za oświatę, nauczycieli i wychowawców, nie może być mowy o owocnym wychowaniu.
Dzisiaj Jezus daje nam wyraźne wskazanie: „słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumiejcie”. Te słowa zachęcają nas, abyśmy zajrzeli do ludzkiego serca i zobaczyli co je wypełnia, czym żyje na co dzień, czym się niepokoi, jakie są jego nadzieje? To ważne pytania. Bardzo łatwo ich dziś nie usłyszeć, wymawiając się brakiem czasu lub wielością zajęć. Tymczasem słowo Boże trzeba usłyszeć i przyjąć sercem oraz poświęcić mu odrobinę czasu. Nasza aktywność to nie tylko kwestia sprawności umysłu czy tężyzny fizycznej, ale przede wszystkim wrażliwości serca. Ono ożywia przecież to, co mówimy, czynimy, o czym decydujemy. To „miejsce przemiany i nawrócenia” oraz fundamentalnego wyboru. Wszystko to skłania nas zatem jeszcze raz do wspólnego wysiłku nad kształtowaniem ludzkiego serca.

2. Troska Kościoła o wychowanie człowieka
„Kościół naszym domem” – to hasło trwającego roku duszpasterskiego. Zachęca nas ono, by spojrzeć na Kościół jako na wspólnotę opartą na relacjach podobnych od relacji domu rodzinnego. Pierwsze spotkanie człowieka z Bogiem i Kościołem ma bowiem miejsce w rodzinie, nazywanej słusznie „Kościołem domowym”. To właśnie w rodzinie, w atmosferze miłości małżeńskiej i rodzinnej, opartej na naturalnych więzach, dokonuje się proces wychowania, czyli kształtowania ludzkiego wnętrza. Mówił o tym papież Benedykt XVI w Nazarecie – miejscu, w którym wszystkie rodziny mogą znaleźć inspirację do realizowania zadań, jakie stawia przed nimi ich powołanie: „W planie Bożym wobec rodziny, miłość małżonków (…) znajduje swój codzienny wyraz w pełnych miłości wysiłkach rodziców, na rzecz zapewnienia całościowej formacji ludzkiej i duchowej swym dzieciom”. (Benedykt XVI, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. w Nazarecie, 14 maja 2009).

Więcej…
 
V sympozjum o małżeństwie i rodzinie
środa, 29 sierpnia 2012 07:54

W dniu 15 września 2012 r. (sobota) w godz. 10.00 - 14.00, w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie odbędzie się V sympozjum o małżeństwie i rodzinie, które przebiegać będzie pod hasłem:

 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁZEŃSTWA W ŚWIETLE ROKU WIARY

Przekonać nieprzekonanych?

Zdecydowanych dobrze przygotować!

Liturgię ślubną świadomie i czynnie przeżyć!


Program:

1. Powitanie – ks. dr kan. Wojciech Rzeszowski, rektor PWSD w Gnieźnie

2. Słowo wprowadzające – biskup Bogdan Wojtuś

3. Dlaczego ślub kościelny? – dr Marek Babik, wykładowca w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.

4. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w Archidiecezji Gnieźnieńskiej – ks. dr kan. Franciszek Jabłoński

5. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w parafii – ks. Kan. Mirosław Kędzierski, (dziekan, prob. par. św. Jadwigi i Jerzego w Kłecku)

Więcej…
 
List Pasterski Episkopatu Polski na sierpień – miesiąc abstynencji
niedziela, 29 lipca 2012 10:29

episkopatRodzina szkołą trzeźwości

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!


Każdego dnia słyszymy o kryzysie ekonomicznym, którego konsekwencje odczuwają całe społeczeństwa. Rzadko mówi się jednak, że aktualne problemy wynikają z głębokiego kryzysu moralnego. Człowiek staje się więźniem cywilizacji chciwości i rywalizacji, a narastający w nim stres sprawia, że ucieka w świat konsumpcji, rozrywki i przyjemności. Coraz więcej osób jest uzależnionych od narkotyków, leków antydepresyjnych, hazardu, gier komputerowych czy Internetu. Mówi się dziś wręcz o „epoce uzależnień” oraz „nałogowej osobowości naszych czasów.”


1. Szkodliwość nadużywania alkoholu


W Polsce wciąż najpoważniejszym zagrożeniem jest fakt nadmiernego spożywania alkoholu. Alkohol zawarty w piwie, winie czy wódce jest substancją niebezpieczną, która może uzależniać, niszczyć zdrowie i życie. Według danych statystycznych aż 14 % dorosłych Polaków pije ryzykownie i szkodliwie. Wielu nawet nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Ponad milion Polaków jest uzależnionych. Co najmniej dwa miliony dzieci żyje w rodzinach obarczonych dramatem uzależnienia. Każdy polski podatnik przeznacza co roku ok. 800 zł na pokrycie strat wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu. Jak wynika z dostępnych danych dzisiejsza sytuacja jest alarmująca, a spożycie alkoholu ciągle wzrasta, zwłaszcza wśród ludzi młodych.

Nadużywanie alkoholu, oprócz skutków społecznych i ekonomicznych, powoduje również osłabienie lub utratę wiary i trwanie w grzechu. Dlatego stanowi zagrożenie dla zbawienia człowieka. Duszpasterstwo i apostolstwo trzeźwości są odpowiedzią Kościoła na wyzwania, jakie płyną z nadużywania alkoholu. Kościół przypomina o wartości cnoty trzeźwości i wzywa do jej ochrony. Trzeźwość wyraża się w odpowiedzialnej postawie wobec napojów alkoholowych i korzystaniu z nich z umiarem i roztropnością. Istotą cnoty trzeźwości jest nie tyle właściwa miara w spożyciu, ile łatwość życia w abstynencji. Tego musimy się ciągle uczyć, przezwyciężając nasze słabości. Postawa wobec napojów alkoholowych ujawnia istotną prawdę o każdym człowieku. Jest odwzorowaniem osobistej hierarchii wartości, stopnia wewnętrznej wolności i panowania nad sobą. Uciekanie się do alkoholu w trudnych sytuacjach życiowych, czy też traktowanie go jako sposobu na ukrycie własnych słabości, to wyraźny sygnał wkraczania na drogę uzależnienia. Ryzyko jest tym większe, im częściej człowiek szuka w alkoholu remedium na problemy. 

Więcej…
 
Komunikat Kurii w sprawie Pierwszej Komunii Świętej
poniedziałek, 23 kwietnia 2012 21:11

kuriaKuria Metropolitalna w Gnieźnie w związku z przesunięciem obowiązku rozpoczęcia edukacji szkolnej (tj. 1-szej klasy szkoły podstawowej) dla sześciolatków na rok 2014, uprzejmie informuje, że dzieci, które rozpoczną naukę szkolną 1 września 2012 roku (niezależnie od wieku, 6 i 7-latki), od klasy pierwszej szkoły podstawowej będą realizowały nowy program nauczania religii, który przewiduje przystąpienie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej w klasie trzeciej. Konsekwencją powyższej decyzji jest fakt, że w 2014 roku w Archidiecezji Gnieźnieńskiej nie będzie Pierwszej Komunii Świętej, a dzieci rozpoczynające klasę pierwszą szkoły podstawowej we wrześniu br. przystąpią do tego sakramentu w maju 2015 roku.

Ks. Bp. Bogdan Wojtuś 

Wikariusz Generalny

 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 11 z 20